logo
Main Page Sitemap

Datamatrix maken
datamatrix maken

VBA: EANtekst EAN(Mijn String ) EANtekst EAN 12345 EANtekst EAN Excel (in cellen EAN(MijnCel) Function EAN(Invoer As String) As String Dim C(1 To 13 CS, i As Integer Const L 65, G 75, R 97 ' Opruimen Invoer Right(String(12, "0 Left(Invoer, 12 12) ' Klaarzetten.
Het laatste, hier het cijfer colorized meme maker 0, is het controlegetal ; dat kan ook een ander getal zijn.De R-cijfers zijn het negatief van de habbo badge maker L-cijfers en de G-cijfers zijn gespiegelde R-cijfers.De netbeheerder geeft iedere aansluiting een EAN-code.EAN-organisaties in andere landen hebben een ander tweecijferig getal (België heeft nummer 54).Daarom is het niet aan te raden om het GS1-artikelnummer of Global Trade Item Number gtin op te splitsen, maar altijd de volledige 13-cijferige reeks te nemen ter unieke identificatie van een artikel.In dit geval verwijst bedrijfsnummer naar Albert Heijn.Startgetal 87 zegt overigens niet dat dit artikel in Nederland is gemaakt.De Europese artikelnummering, (in het jargon ook European Article Numbering, EAN) is een uitbreiding van.Het dient als hulpcijfer voor de kassa in geval én van de streepjes is beschadigd.De oplossing werd gevonden in een andere codering van de L-cijfers.Deze codes worden centraal door de landelijke organisaties toegekend aan én specifiek product, op vraag van de producent.Het scheidingsteken staat ook in het midden en aan het eind van de code.Opbouw EAN-cijferreeks bewerken Nemen we als voorbeeld een streepjescode met het nummer betekent dat GS1 Nederland (voorheen EAN Nederland) dit nummer heeft uitgegeven (de 'systeemcode.Llgggl, rrrrrr 4, lgllgg, rrrrrr 5 lggllg rrrrrr 6 lgggll rrrrrr 7 lglglg rrrrrr 8 lglggl rrrrrr 9 lgglgl rrrrrr Hierbij staat een L voor codering met gewone linker codes, zoals in UPC, en G voor codering met het 1-complement van de gewone linker codes.Om EAN compatibel te maken met UPC moest het eerste cijfer van de EAN-code impliciet gecodeerd worden, dat wil zeggen dat de EAN-streepjescode dezelfde opbouw houdt als de UPC-streepjescode.
Nederland en, belgië in de schappen liggen hebben een EAN-13-code, dus een reeks van dertien cijfers.Een bedrijf kan meerdere aansluitnummers krijgen.Het eerste cijfer zit als het ware verborgen in de streepjes van het tweede tot en met zevende cijfer (de L-cijfers van een UPC-code op de volgende manier: Opbouw EAN-13 1e cijfer 2e - 7e cijfer 8e - 13e cijfer 0, llllll, rrrrrr 1, llglgg.Omdat op die manier slechts 1 make your own butter spray miljoen producten kunnen worden geïdentificeerd, staat deze organisatie dit slechts toe in uitzonderlijke gevallen, als kan worden aangetoond dat er op de verpakking onvoldoende plaats voor een 13 tekens lange code voorhanden.De L- en G-cijfers kunnen met elkaar gecombineerd worden, doordat ze allemaal met wit beginnen en met zwart eindigen.De afbeeldingen tonen de L-, G- en R-cijfers tegen een gekleurde achtergrond.
Vaak worden de zwarte lijntjes van het scheidingsteken iets langer gemaakt dan die van de cijfers.
Het artikelvolgnummerdeel varieert dienovereenkomstig.
Sitemap