logo
Main Page Sitemap

Hoe maak je een samenvatting nederlands examen


In de samenvatting kun je efteling korting kaartjes 2017 verwijzingen opnemen naar bronnenmateriaal met detailinformatie.
Wat is een samenvatting?
Het kan zelfs een goede manier zijn om verbanden maks weber te leggen tussen bestaande kennis, onderdelen van de leerstof en nieuwe inzichten die je gaandeweg ontwikkelt.
Hoe onderbouwt de auteur zijn beweringen?) Hiermee breng je structuur aan in de stof en formuleer je de hoofdzaken in eigen woorden.De belangrijkste informatie of hoofdgedachte van een alinea staat in een kernzin, waaraan de andere zinnen ondergeschikt zijn.Breng structuur en verbanden tussen de delen aan, bijvoorbeeld met signaalwoorden.Vat het artikel in zijn geheel in én zin samen.Gebruik hyperlinks om verwijzingen te maken naar andere vragen of naar achtergrondinformatie op het web.Als je dit begrijpt ben je beter in staat hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden.Zulke structurerende zinnen kunnen helpen bij het vinden van de kern van een alinea.Vaak kun je die structuur overnemen in de samenvatting.Het bevat de belangrijkste gedachten van de verschillende delen van de tekst en van de tekst als geheel.Ik leg hierin uit hoe ik een samenvatting maak en geef tips voor het maken van je huiswerk!Bron: ml Copyright Applinet.V.Hoe maak je een samenvatting?Binnen de samenvatting kun je structuur aanbrengen met een indeling in hoofdstukken en paragrafen, met gekleurde markeringen, commentaar bij bepaalde onderdelen etc.2014 Hoe vaak upload je in de week?Door wie is het artikel geschreven?
Abonneer je dan snel op mijn kanaal om niks meer te missen.Groepeer je vragen in categorieën.Geef de verbanden duidelijk in je samenvatting aan met behulp van signaalwoorden.Per vraag schrijf je de samenvatting van de leerstof in het bestand.Alle rechten voorbehouden Colofon.Formuleer zinnen met deze sleutelwoorden, zonder naar de oorspronkelijke tekst te kijken.De tussenliggende alinea's bevatten een uitwerking of onderbouwing van het deelonderwerp.
Sitemap