logo
Main Page Sitemap

Hoe reclame maken


hoe reclame maken

Let op: bedrijven waar u klant van bent bijzonder mooi kortingscode of klant van bent geweest mogen u nog wel geadresseerde reclame toesturen.
Si furem dabit, unde rem servare possimus,.Daarom kunt u met vertrouwen onze stickers kopen en plakken.Daarmee maakt u gebruik van uw 'recht van verzet'.V.B: virum bonum - Een goed man OVF: oro vos faciatis - ik bid dat jullie (naam) aanstellen tot (functie).R.P: dignum rei publicae - Hij is deze functie waard Er zijn wel 1500 verkiezingsgraffiti gevonden in Pompeii.U kunt hen wel vragen om hiermee te stoppen.Dat doet me weer goed als beginnend latinist.Stuur deze naar: Stichting Postfilter, postbus AR amsterdam, hiervoor kunt u onze voorbeeldbrief gebruiken.Onze kwaliteit is al meer dan 15 jaar hoogstaand en dat bewijzen onze klanten door het plaatsen van vele leuke reviews.Dan kunt u zich gratis aanmelden bij Postfilter.Serena Isidorum fastidit Serena heeft genoeg van Isidorus!
Als je vraagt waarom?
Hiermee kunt u vrijwel alle geadresseerde reclame op uw adres stoppen.
Er staat: mandatus a mandatus m munus m "Cacator sic valeas ut tu hoc locum trase(s Lararium, V,6.,9 "Wanneer je gezond wilt blijven, schijter, ga ergens anders heen" dedicatione operis tabvlarvm CN allei nigidi MAI pompeis idibvs ivnis pompa venatio athletae.Staat uw adres erop, in combinatie met bijvoorbeeld 'aan de bewoners van'?Dan kunt u dat stoppen.Hij is een publieke functie waardig." (huis van Verecundus) Man zegt hier".Hieronder leest u hoe u dat kunt doen.Daarna kunt u zich opnieuw inschrijven.
"Minnaars en bijen leiden een honingzoet leven" ( I,10,11) Detail van links, maar nu in goede kleuren.


Sitemap