logo
Main Page Sitemap

Houtschuur maken

Helaas was dit bij zijn bovenburen precies andersom.
De zittingen zijn telkens door een talrijk publiek korting vakantieveilingen bijgewoond, en het is te wenschen dat zoowel de uitgesproken straffen, als de krachtige toespraak, waarin de fungerende president.
Gezien de kleding van de dames is de foto begin jaren '20 gemaakt, waarschijnlijk in of kort na 1922, na het huwelijk van Rinse met Marie.
De Beer, wat heb je me gister laten cadeau 3 jaar schrikken, er is niets van waar wat je vertelde over dat schip; hoe kwam je daar zo bij?De bezittingen van Solco Tromp Ageszn kwamen in handen van Pieter Daniel de Ruiter en daarna in handen van diens zoon Rinse de Ruiter.In later jaren is Voorstraat 35 verbouwd tot gemeentelijk informatiecentrum en kantoorruimte.Oefening baart kunst: 19de-eeuwse amateurtekeningen van familie IJsenbeek/Hoekstra.7 december 1844 De 7e s morgens met het aanbreken van den dag weder na onzen ijsboot, met nieuwe vrisse moed opgehaald en aan gewerkt tot het Eerst bevonden schip en aldaar gerepareerd zoo veel ons mogelijk was; echter in onze werking rond sporende zag.Jan Jentjes Plantinga meldde zich op achttienjarige leeftijd als vrijwilliger voor de militaire dienst, op zat hij bij het legioen lichte jagers en op 9 september 1810 werd hij ingelijfd bij het 125ste regiment infanterie onder.Rasschen, gesw: Clercq Ter voldoening aan de Resolutie van het gemeentebestuur deser stad (boven gemeld) van den 7 february 1805 continueerende de kinders in t Weeshuis op een egalen voet te kleeden, is op den 12e daar aan volgende, bij voogden en voogdessen, geresolveerd.Buisman Ter Ordonnantie van dezelve (getekend).Drie oude deuren uit de tijd van Rinse de Ruiter in de verlichtingszaak van Lieuwe Veltman.De floddermuts deed omstreeks 1800 zijn intrede.
De linten moesten in alle gevallen zwart zijn.
Jan Plantinga sneuvelde, 21 jaar oud, op 27 november 1812 bij de Berezina rivier.Signaturen Van de meeste tekeningen is helaas niet bekend wie ze gemaakt hebben.Laatst gewijzigd 2010/12/28 10:49u Dingsdag Poespas aan boord (1808 een scheepsmenu uit de tijd van koning Lodewijk Napoleon Door Jeanine Otten Vanaf juli 1808 werd er op dinsdag aan boord van s Konings Schepen en Vaartuigen van Oorlog Poespas gegeten, zo blijkt uit een gedrukt reglement.Ze was een trouwe klant bij de firma Tromp, wellicht de laatste goede snuifklant en dit verklaart wellicht de wijd opengesperde neusgaten.Onthulling van het monument voor Simon Stijl (1860).Laatste wijziging: 2011/04/11 12:00u 1 Gemeentearchief Harlingen, Archief Stadsbestuur Harlingen, Admiraliteitszaken, invnr 1184: Stukken in verband met de aanwezigheid van oorlogsschepen te Harlingen, 1808.Het tekenen van verschillende emoties werd geoefend door het kopiƫren van karakterkoppen, getekend door de 17de-eeuwse Franse kunstenaar Charles le Brun.Toen op een keer het meisje naar De Beer ging met de boodschap of De Beer woensdagmiddag wilde komen om het haar van de jongeheer te knippen, kreeg ze de boodschap mee terug, dat de jongeheer zijn haar ook maar moest laten knippen waar zijn.
Hij werd geboren in Harlingen op ls zoon van Pieter Daniel de Ruiter (geb Harlingen, overl Harlingen ) en Hidtje Tromp en werd al jong directeur. .
Paradis, paradis, herhaalt de heer Gelukkig passeert er juist een wat meer ontwikkeld Harlinger, die iets van het gesprek opving.


Sitemap