logo
Main Page Sitemap

Schiettafel maken


Bij andere incidenten die een tussenkomst vereisen (onheil.).
In kring Noord ook op een locatie.
Onder het reglement specifieke wedstrijden per discipline zijn de wedstrijdmomenten en de wedstrijdroulatiesystemen opgenomen.
Een wapen mag alleen in de wapenkamer ondergebracht worden als de eigenaar van het wapen in de infrastructuur aanwezig is, of indien het wapen werd geleend overeenkomstig artikel 12/1 van de wapenwet, indien de schriftelijke overeenkomst kan worden voorgelegd.NK senioren 65 daar geld reglement 3 proef 5 geldige schoten, daarna schot om schot.3 Clubhuis: gedeelte van de inrichting waar leden toegang toe hebben en waar de vuurwapens opgeborgen aanwezig zijn.Veilig winkelen en betalen, meer dan 100 jaar ervaring, fysieke winkel, afhalen mogelijk.Inbreuken op de reglementen inzake wapen, kledij en houding van de schutter, worden met onmiddellijke uitsluiting uit de wedstrijd bestraft.Dit huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen van de vereniging met haar leden en met alle gebruikers van de schietstand.5 Wanneer de schietronde ten einde is moeten eerst de wedstrijdwapens worden opgeruimd.Vervoer en verpakking van het wapen.De schutter zal de schietruimte (stand) verlaten zonder er voorwerpen achter te laten.Ereteken: De Gouden Pijl.Bij onzichtbaar defect, dat echter niet als defect zal erkend worden, moet de serie zonder extra proefschoten beindigd worden.Kleine reinigingen om de bedrijfszekerheid van het wapen te garanderen, kan wel in de stand gebeuren.Jurylid pakt blazoen en legt deze bij de jury.Bij het niet (afgaan) afvuren van het wapen na het overhalen van de trekker (een ketser) dient men volgende stappen te doorlopen; - Houdt het wapen minimum 10 seconden (om absoluut zeker te zijn 30 sec.) op het doel gericht (er kan.De indelingen gelden voor het gehele seizoen.Mobiele telefoons en semafoons zijn met ingeschakeld oproepsignaal op de schietbaan verboden, bij wachtdienst.d regelen via inschrijving.
Bij gelijke stand rond de 48ste plaats wordt als selectie de uitslag van.K.B.-verschietingen make salted caramel sauce genomen.
Voor de kring Noord gelden 6 wedstrijden van 10 schoten.Indien mogelijk, zal diegene die de brand opmerkt, reeds trachten de brand te bestrijden met de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen.De volgende wedstrijddata zijn 10 juni, 26 augustus en 25 november.R.1 Wedstrijdreglement 20 meter traditioneel Versie.0 revisiedatum A-4.De reeds geschoten pijlen blijven geldig.Zij sturen een afschrift van deze dagkaart naar de provinciegouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de gastschutter binnen de zeven dagen.
Noodzakelijke voorzieningen: Voldoende ruimte voor verblijf van de deelnemende schutters.
Elke schutter is ertoe gehouden de vertegenwoordiger in te lichten over schade die ontstaat aan de infrastructuur.


Sitemap