logo
Main Page Sitemap

Wanted poster maken


wanted poster maken

The gun lobby has 5 million members.
Waar is behoefte aan?Eerste gezamenlijke ledenvergadering kvan/brain, op 14 september hebben we een primeur: de kortingscode parkeren zaventem eerste gezamenlijke ledenvergadering van kvan en brain in Tiel.Het resultaat van de bijeenkomsten is vastgelegd in een leidraad ICT opdrachtgeverschap die archiefdiensten ondersteund betere opdrachtgevers en klanten te zelf een houten bed maken zijn.Actuele archivistische kennis;.23 jan Manifest Leren als Levenstijl te bestellen brain heeft in 2013 een werkgroep de opdracht gegeven een visie te ontwikkelen voor deskundigheidsbevordering en leerstrategieen in de archiefbranche.Focus archieffunctie Het rapport legt de focus op de archieffunctie in plaats van de archiefinstelling en laat zien dat de archiefbranche zich steeds meer als netwerk aan het organiseren.Graag tot 29 september!
Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van archiefinstellingen, aan de kennis, vaardigheden en attitude van archiefprofessionals en aan de samenwerking in en buiten de archiefbranche.
Brain en kvan hebben in een brief aan Nederlandse leden van de EP commissie Burgelijke vrijheden dringend aandacht gevraagd voor de schadelijke neveneffecten van de Data Protection Regulation in-wording.
Om mogelijke spanningen tussen beroepspraktijk en instellingspraktijk te kunnen opvangen en oplossen, stellen zij een Commissie Beroepspraktijk.Deze bijeenkomst draagt bij aan een gemeenschappelijk beeld van wat open toegang inhoudt, wat de meerwaarde is voor de organisaties en eindgebruikers en hoe men hiermee aan de slag kan om met elkaar vernieuwing te bereiken.Het voorlopige programma is te vinden op hun website.06 dec Kerkelijke Archieven helpt Keulen Deze zomer bezocht Ruerd de Vries (van het bureau Kerkelijke Archieven) in Keulen een tentoonstelling over het in 2009 ingestorte stadsarchief.Dit jaar namen in totaal 35 archiefinstellingen deel aan de monitor.Heden en verleden worden tegenover elkaar gezet in een verrassend en gelaagd verband.De Raad voor Cultuur nodigt iedereen die zich betrokken voelt bij dit thema (als archiefbeheerder, archiefonderzoeker of anderszins) graag uit om te reageren.

Sitemap