logo
Main Page Sitemap

Zelf bezonningsstudie maken


Niet tot het bouwrijp maken maar tot de bouwkosten behoren bij voorbeeld stut- en sloopwerk aan bouwwerken, waarvan het resterende deel met het nieuwe bouwwerk een geheel zal vormen.
In deze leges verordening staat precies hoe de leges berekent moeten worden en waarover deze geheven worden.
Deze worden in 4 hoofdstukken uitgeschreven:.1 de grondkosten.2 de bouwkosten.3 de inrichtingskosten.4 de bijkomende kosten'.Waarover wordt de leges geheven?Denk bijvoorbeeld aan het afwerkingsniveau, de ene opdrachtgever neemt genoegen met een basic uitvoering terwijl bij de andere hoera zwanger cadeau opdrachtgever de afwerking superluxe.Wat je wel hebt, is een definitief schetsontwerp op basis waarvan de tekeningen, berekeningen en andere vereisten voor 2010 the year we make contact de omgevingsvergunning worden gemaakt.Het vraagt wel enige kennis van kast met schuifdeuren zelf maken de actuele regels omtrent vergunningsvrij bouwen.Voor iTX BouwConsult is dat een over de duim methode waarbij volstrekt onduidelijk is of die schatting te hoog of juist te laag.Omdat de leges voor de gemeente een belangrijke bron van inkomsten zijn is er voor de ambtenaren van bouw- en woningtoezicht alles aan gelegen om te vermijden dat de bouwkosten bij ingediende bouwprojecten te laag zijn.De bouwkosten overeenkomstig NEN 2631.
Op basis daarvan wordt een voor u hogere legesaanslag geheven.
In de QuickScan Bouwkosten zijn alle voor u relevante bouwkosten overzichtelijk ondergebracht.
De ambtenaar controleert niet zelden aan de hand van eenheidsprijzen of de kubieke meter prijs acceptabel.Echter op het moment dat je een omgevingsvergunning indient heeft 95 van de opdrachtgevers nog geen aannemer benaderd, laat staan dat ze een aanneemsom beschikbaar hebben.Deze koppeling is alleen nodig voor het vaststellen van de bouwleges.Dus niet nadat de omgevingsprocedure is doorlopen, maar al bij het indienen ervan!De leges zelf verwijzen naar de werkzaamheden die de gemeente dient te verrichten voor het uitgeven van de omgevingsvergunning.Achteraf melden dat iets vergunningsvrij zou moeten zijn is eenvoudigweg te laat.Daar is later geen beroep meer tegen aan te tekenen.Deze kosten moeten door de gemeente aan het Centraal Bureau voor de Statistiek worden opgegeven.De kosten voor het bouwrijp maken zijn echter van belang voor de bouwstatistiek, ten behoeve van de gegevens omtrent de bouwproductie.Immers pas nadat de omgevingsvergunning is ingediend en de aanbestedingsstukken gereed zijn, kan een weg naar de aannemers gemaakt worden.Indien u gebruikt maakt van vergunningsvrij bouwen in combinatie met een reguliere vergunning is het verstandig dit direct te regelen in de aanvraag.


Sitemap