logo
Main Page Sitemap

Zelfreflectie maken

Aan de binnenkant voel je vaak hoe het echt zit en waar ik me verder in moet ontwikkelen om zelf bodemfilter maken mijn klanten van een goed advies te kunnen voorzien.
Hanteer je meestal een andere leerstijl, dan zul je minder snel reflecteren.Dit houdt in dat je je e-mailadres opgeeft, zodat we je testresultaten naar je kunnen versturen.Om mensen met emotionele problemen goed te kunnen adviseren moet je je bewust zijn van je eigen emoties.Sta je stil bij je identiteit.Het verschil is dat je zelfreflectie zelfstandig toepast, dat wil zeggen dat je dit op eigen initiatief en alleen doet.Ben je al geregistreerd maar bent je je wachtwoord vergeten, dan kun je een nieuw wachtwoord per e-mail laten toesturen.Reflecteer regelmatig en 'rooster' tenminste én keer per week een reflectiemoment in liefst op een vast moment.Je gaat er bijvoorbeeld vanuit dat een collega met wie je samenwerkt iets niet 20th century fox logo maker kan, en zonder er echt over na te denken heb je zijn taken daarom overgenomen.Na reflectie kan evaluatie plaatsvinden.De bezinner is iemand die graag gebruikmaakt van reflectie.Je solliciteert op een functie als maatschappelijk werker.Ieder jaar stel je voor jezelf een ontwikkelingsplan op, deze bespreek je in de groep.De volgende tips kunnen je helpen bij het reflecteren: Kies een concrete situatie en kijk terug op dat specifieke moment en jouw manier van handelen.Deze drie vormen van reflectie zijn niet altijd zo duidelijk van elkaar te onderscheiden; de ene hangt nauw samen met de andere.Toch kan het dan ook heel leerzaam zijn om stil te staan bij jezelf en je manier van handelen.Door te reflecteren weet je wie je bent, wat je motiveert, wat je gemakkelijk afgaat en waar nog uitdagingen voor jou liggen.
Gebruik feedback van anderen om vanuit dat gezichtspunt te reflecteren.
Houdingsleren gaat om het inzicht in eigen gedrag.Dit vertraagt het denkproces, en geeft je tijd om rustig terug te blikken.Het is belangrijk om open vragen te stellen, want open vragen geven mooi kado voor je vriend ruimte voor onderzoek.Een ander gevaar is dat je misschien het gevoel dat je eigenlijk wel lekker bezig bent het werk gaat goed, er is geen kritiek van collegas of je leidinggevende en dus zie je geen reden om te reflecteren.Er is niemand die zegt dat je het moet doen, er is ook niemand die zegt dat je er bijvoorbeeld nog even mee door moet gaan.Andere effecten van de training die worden gemeld zijn: zich meer in balans voelen, zich vrijer voelen, vrolijker zijn, meer geduld met zichzelf hebben, meer structuur in de wekelijkse activiteiten kunnen aanbrengen, losser op problemen.Kijk je welke eventuele storende factoren een rol hebben gespeeld.Deze vorm van reflecteren richt zich vooral op het methodisch handelen.
Dat betekent dat je niet eerst nadenkt voor je iets doet, maar handelt op basis van je eigen emoties.
Om deze test te kunnen maken moet je eerst inloggen.
Sitemap